Què és?
Programa adreçat a persones amb TCA que viuen soles, en família o companys de pis i necessiten un suport personal en la gestió del dia a dia: organització de tasques personals, laborals i alimentàries.
Es desenvolupa al domicili de la persona atesa i en coordinació amb l’equip terapèutic de la persona.

A qui va dirigit?
Joves i adults a partir de 18 anys que requereixin un suport individualitzat i entrenament en hàbits i rutines en la fase final del tractament.

Quins objectius persegueix?
La intervenció per part de l’equip del programa ha d’anar encaminada a potenciar els aprenentatges adquirits al llarg del tractament i posar-los en pràctica en el context personal de l’usuari/a amb l’objectiu de potenciar la seva autonomia i prevenir possibles recaigudes.
• Reforçar el procés terapèutic de l’usuari/a.
• Desenvolupar hàbits i rutines saludables en quant a alimentació, higiene i autocura.
• Desenvolupar un projecte de vida autònom que inclogui la inserció social i laboral.
• Potenciar els seus propis recursos i habilitats personals.
• Facilitar la vinculació de la persona al seu context social i comunitari