Després de més de 12 anys de trajectòria, els pisos terapèutics s’han consolidat com un recurs residencial de caràcter temporal, necessari per a persones que després de superar una part del tractament per TCA o TC, requereixen suport en el procés de transició a la vida autònoma.
El recurs de pisos permet disposar d’una llar on conviure amb altres persones que han passat per la mateixa situació, aprenent i reprenent el maneig de les tasques més habituals i quotidianes, deixant enrere llargs períodes d’hospitalització o tractament.

Què són?
Habitatges amb suport professional i d’estada limitada per a persones en fase d’inclusió social i/o laboral.
Disposem de tres pisos al districte de Sant Gervasi de Barcelona.

A qui va dirigit?
Joves i adults a partir de 18 anys que hagin realitzat tractament hospitalari per TCA o TC (24h o HD) i requereixin un suport i entrenament en hàbits i rutines en la fase final del tractament.

Quins objectius persegueix?
• Reforçar el procés terapèutic de l’usuari/a.
• Desenvolupar hàbits i rutines saludables en quant a alimentació, higiene i autocura.
• Desenvolupar un projecte de vida autònom que inclogui la inserció social i laboral.
• Potenciar els seus propis recursos i habilitats personals.

Com s’accedeix?
Prèvia derivació del professional responsable de l’atenció psicològica i/o psiquiàtrica de la persona.

Si vols més informació: fita@fitafundacion.org