El patronat és l’òrgan gestor de la Fundació i la seva missió és vetllar pel compliment de l’objectiu fundacional i garantir la correcta administració dels seus béns. Està format per persones de diferents àmbits i representació social, per sumar complicitats i donar impuls a la missió de FITA.

President
Alberto Martín Martín

Secretari
Alberto Bermejo Madera

Vocals
Santiago de Torres Sanahuja
Enrique de Leyva Pérez
Roger Brufau Pla
Marta Castro
Miquel Casas
Montse Giner Lladós