Patronat

El patronat és l’òrgan gestor de la Fundació i la seva missió és vetllar pel compliment de l’objectiu fundacional i garantir la correcta administració dels seus bens. Està format per persones de diferents àmbits i representació social, per sumar complicitats i donar impuls a la missió de FITA.