El nostre equip

Direcció 

Raquel Linares

Director econòmico-financer

Carlos de la Vega

Equip de Gestió

Maria Sànchez

Meritxell Lozano

Director de Pisos Terapèutics

Roger Llobet

Directora del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal

Meritxell Lozano

Equip tècnic: l’equip tècnic de la Fundació està format per educadors/es socials, psicòlegs/gues i personal sanitari qualificat i format.