El nostre equip

Direcció: 

Mercedes Galán

Equip de Gestió:

Maria Sànchez

Meritxell Lozano

Director de Pisos Terapèutics

Roger Llobet

Directora del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal

Meritxell Lozano

Equip tècnic: l’equip tècnic de la Fundació està format per educadors/es socials, psicòlegs/gues i personal sanitari qualificat i format.