Direcció
Raquel Linares

Director econòmic-financer
Carlos de la Vega

Equip de Gestió
Maria Sànchez
Meritxell Lozano

Director de Pisos Terapèutics
Roger Llobet

Directora del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal
Meritxell Lozano

Directora del Pis d’Autonomia
Teresa Jiménez Ramos

Equip tècnic: l’equip tècnic de la Fundació està format per educadors/es socials, psicòlegs/gues i personal sanitari qualificat i format.