Per fer possible els objectius fundacionals de FITA desenvolupem tres línies de treball:

 

Projectes Socials: duem a terme projectes que facilitin la inclusió social de les persones amb malalties mentals, potenciant el desenvolupament d’un major grau d’autonomia personal així com la participació en la pròpia comunitat. Alhora que treballem per l’establiment de xarxes de col·laboració.

 

 

Difusió i Sensibilització: Treballem per a la sensibilització de la societat en el coneixement de les malalties mentals, trencant estereotips, facilitant el seu coneixement, així com la detecció primerenca i la prevenció.

 

 

Formació i prevenció: desenvolupem accions formatives i de prevenció destinades a professionals de la salut mental, famílies, educadors, adolescents i joves amb la finalitat de possibilitar una millor detecció i abordatge de les malalties mentals.